Qui Som?


an imageSom una empresa dedicada al servei del fred i del refredament de tot tipus de  productes dintre del procés industrial i alimentari:

        o  Disposant d’enginyeria pròpia, pel disseny i homologació de les seves instal·lacions.

        o  La climatització de sales per procés industrial i comercial, controls de humitat i temperatura.

        o  Manteniment preventiu i correctiu de maquinaria de refredament per empreses, supermercats, processos de viticultura, etc.

        o  Instal·lacions de maquinaria ,mobles per supermercats, cambres frigorífiques de conservació i congelació, càterings.


o  Pressupostos de instal·lacions i manteniments normatius de controls de estanquitat segons normatives vigents; Canvi de gasos refrigerants  a ecològics. 

o  Adaptació de les instal·lacions a  la normativa vigent.