Camps de Treball

o  Refrigeració per  processos industrials i alimentaris

o  Instal·lacions de refrigeració, per el manteniment de producte fred i congelat

o  Muntatge de cadenes de supermercats , reformes  distribució de mobles  murals, congeladors, vitrines, cambres de conservació

o  Climatització

o  Sistemes de refrigeració, calefacció, assecat i humectació amb aparell compactes, Split, partits, VRV , sistemes centralitzats par oficines superfícies de alimentació, industria i Habitatge

o  Subministro i muntatge de tot tipus de recintes i construccions en panel frigorífic i llana de roca ací como accessoris per portes frigorífiques, finestres, seccionades  i de servei de reconeguts  fabricants.

o  Subministro i muntatge de conductes de construcció en fibra de vidre par climatització, xapa rectangular - circular, accessoris i silenciadors acústics.

o  Dissenyem i muntem equips de refrigeració para qualsevol  procés de fabricació, tractaments plàstics, motlles, bancs de sang, congelació i processos de refredament de sellers.