Política de Qualitat i medi Ambient

L’ Empresa de PLANAS REFRIGERACIÓ  situada  a Vilanova i la Geltrú , es dedica a la compra , venda ,reparació i manteniment de equipaments de Fred Industrial, comercials i particulars; incloses la instal·lacions, conservació i reparació, del equips de fred, calefacció, ventilació.

Som conscients dels principis de que la qualitat del productes i el servei, la protecció del medi ambient, i el riscos laborals . Son el factors a tindre en  conta al desenvolupament dels processos i les activitats integrades  al conceptes de satisfacció, desenvolupament sostingut i seguretat laboral dintre de la política corporativa.>

o  Fer us de les tècniques adequades per prevenir i evita la generació de residus, la millora de les condicions de treball, al processos de emmagatzematge i conservació dels equipaments de  fred.

o  Assegurar-se que la organització compleixi els requisits legals ,aplicables al Sistema de Gestió i d’altres requisits als que la organització ens delegui

o  Actuant sobre els factors de riscos associats a las situacions de emergència de nostres activitats, equips e instal·lacions procurant la minimització dels efectes medi ambientals i la salut de les persones.

o  Motivar i formar al personal de la empresa en matèria de Qualitat, Medi Ambient  i Prevencions de Riscos Laborals, ja  que el èxit del Sistema de Gestió depèn fonamentalment de la participació activa de tots els treballadors

o  Restem oberts als  suggeriments per par dels nostres clients i col·laboradors per seguir en el compromís de millora constant, tan en la qualitat del equips com del servei donat.

o  Es un plaer saludar-los  i resta ala espera de que si sou clients esteu satisfets em el nostre treball i continua servi’ns les vostres necessitats i si no u sou, esperant que ens tingueu en conta per les vostres futures necessitats.


                                                              SALUTACIÓS CORDIALS : Jordi Planas  Gerent.